top of page

Crida i protocol per a contribucions a l'Anuari del Conflicte Social 2015

 

 

Com cada any, obrim novament la convocatòria per a la pròxima publicació de l’Anuari del conflicte social 2015. Esperem comptar amb la vostra col·laboració per a aquesta publicació amb l’enviament de treballs que recullin cronologies o/o anàlisis de conflictes socials “vius” durant el present any 2015.

 

En la següent llista presentem les Seccions previstes per a la publicació d’enguany, que pretenen acotar els principals “fenòmens socials” que s’han articulat al llarg de l’any en forma de conflicte o protesta social:

 

 • "Violències" i Conflicte social: la violència urbana a Centreamèrica; la violència i el control de les armes als Estats Units; les violències d’Estat i dels règims autoritaris; la violència simbòlica i el control de la ciutadania, etc.

 • Canvis de règim i conflictes transicionals i post-transicionals: la relació entre Cuba i els Estats Units; les possibilitats de transició del règim cubà; les post-transicions xilena, espanyola i argentina i la recuperació de la Memòria històrica; els genocidis històrics: la reparació y el reconeixement col·lectius de la culpa; etc.

 • Conflictes actius de Guerra i Terrorisme i processos de resolució i de pau oberts: la guerra a Síria; el conflicte kurd; la guerra i el terrorisme en la relació Palestina-Israel; estat actual de la conflictivitat a l’Àfrica subsahariana; el terrorisme àrab; el procés de pau a Colòmbia; el procés de pau a Euskadi; etc.

 • Conflictes de gènere i pels drets d’igualtat: per la despenalització de l’avortament a l’Amèrica Llatina; contra la violència masclista; contra el segrest de dones i l’esclavisme sexual; contra la desigualtat econòmica i laboral de les dones; controvèrsies al voltant de la estratègia del col·lectiu Femen; conflictes per homofòbia, etc.

 • Conflictes interètnics i interculturals: el conflicte racial als EUA; l’avenç de l’extrema dreta i la xenofòbia a Europa; controvèrsies actuals al voltant del biaix eurocèntric dels drets humans; etc.

 • Desafiaments a l’Estat-nació i Desafiaments “democratitzadors” dins de l’Estat-nació: evolució del conflicte entre Catalunya i Espanya; la guerra a Ucraïna; l’accés al poder dels moviments socials a Espanya; les “revolucions ciutadanes” d’Equador i Bolívia, etc.

 • Protestes per la dignitat i en defensa del comú: la protesta indígena a l’Amèrica Llatina en defensa de la terra; les protestes contra l’arrabassament de la terra i els desnonaments de l’habitatge; les onades d’indignació a diferents països de l’Amèrica Llatina: Brasil, Mèxic, Guatemala, Argentina...; les protestes de diversa localització contra la privatització de recursos i de serveis socials, etc.

 • Conflictes sociambientals: les protestes per la defensa la naturalesa i contra determinades formes de desenvolupament econòmic, urbà i industrial

 • Protesta social i crisi del projecte europeu: les protestes socials i les reaccions polítiques davant dels processos migratoris, ‘entrada de refugiats i la seva desatenció; davant del deute grec; davant de les demandes de sortida de l’Euro; davant de la gestió europea dels recursos naturals; els conflictes laborals i els conflictes al voltant de les polítiques d’austeritat, etc.

 • Balanços: Cronologies i/o anàlisis de balanç del conflicte social durant l’any 2015 a regions acotades del planeta (l’Amèrica Llatina, l’Amèrica del Nord, la Unió Europea, Àsia, Europa Oriental, el Món Àrab, etc. )

 

 

Sobre el contingut, el format i l'idioma dels treballs i els articles

 

 • Sobre l’estructura i el contingut dels treballs: el text ha d’incloure, al començament, un Resum (en anglès, castellà i, si és possible, català) i, al final, una bibliografia; el desenvolupament pot ser l’elaboració de la d’un conflicte social i/o poden ser treballs d’ d’un conflicte social, o una anàlisi comparativa de dos o més casos del mateix conflicte social, o el del conjunt dels conflictes socials que ha tingut lloc durant l’any 2015 a una regió acotada (regió, continent o país).

 • El Format de text és Arial 12 (per al text principal), Arial 10 (per a notes a peu) i interlineat d’1,5 punts per al text principal i mínim o senzill per a les notes a peu.

 • La forma de citació interna és: Autor, any i pàgina

 • El format de la Bibliografia per a llibres i capítols de llibre és Autor (any): Títol, Editorial, Ciutat; per a articles de Revista: Autor (any): Títol de l’article, Revista, Ciutat i, finalment, en el cas de publicacions digitals cal incloure-hi el vincle o la pàgina web de referència

 • Els treballs que desenvolupin o incloguin Cronologies d’un conflicte cal que s’elaborin a partir de dues columnes de text diferenciades: l’una, amb el dia i el mes, i l’altra, amb l’esdeveniment destacat del conflicte a què es vulgui fer referència.

 • Idiomes: S’accepten contribucions escrites en castellà, anglès, francès o català.

 

Dates de recepció d'articles i publicació

 

 • Data límit de recepció d'articles: 15 de març de 2016

 • Data prevista de publicació de l’Anuari del Conflicte Social 2015: 25 de maig de 2016


EL CATÀLEG PROPOSAT DE TEMES DE CONFLICTE ÉS OBERT, ÉS A DIR, S’HI PODEN INCLOURE ALTRES QUE NO S’HI ENUMEREN EN LAS SECCIONS PRESENTADES I AQUESTES TENEN UN CARÀCTER PROVISIONAL (perquè poden quedar modificades després de la selecció dels articles rebuts, i els articles seleccionats seran ubicats en les diferents seccions atenent al tema o qüestió principal d’anàlisi que es prioritzi a cada article).

 

Desitgem que la proposta d’aquesta convocatòria de publicació sigui del vostre interès i esperem comptar amb la vostra col·laboració. Cordialment,

 

María Trinidad Bretones

 

Professora de la Universitat de Barcelona

www.observatoridelconflictesocial.org

 

 

 

Descarrega aquesta pàgina en format pdf

 

 

bottom of page