Crida i protocol per a contribucions a l'Anuari del Conflicte Social 2015

 

 

Com cada any, obrim novament la convocatòria per a la pròxima publicació de l’Anuari del conflicte social 2015. Esperem comptar amb la vostra col·laboració per a aquesta publicació amb l’enviament de treballs que recullin cronologies o/o anàlisis de conflictes socials “vius” durant el present any 2015.

 

En la següent llista presentem les Seccions previstes per a la publicació d’enguany, que pretenen acotar els principals “fenòmens socials” que s’han articulat al llarg de l’any en forma de conflicte o protesta social:

 

 • "Violències" i Conflicte social: la violència urbana a Centreamèrica; la violència i el control de les armes als Estats Units; les violències d’Estat i dels règims autoritaris; la violència simbòlica i el control de la ciutadania, etc.

 • Canvis de règim i conflictes transicionals i post-transicionals: la relació entre Cuba i els Estats Units; les possibilitats de transició del règim cubà; les post-transicions xilena, espanyola i argentina i la recuperació de la Memòria històrica; els genocidis històrics: la reparació y el reconeixement col·lectius de la culpa; etc.

 • Conflictes actius de Guerra i Terrorisme i processos de resolució i de pau oberts: la guerra a Síria; el conflicte kurd; la guerra i el terrorisme en la relació Palestina-Israel; estat actual de la conflictivitat a l’Àfrica subsahariana; el terrorisme àrab; el procés de pau a Colòmbia; el procés de pau a Euskadi; etc.

 • Conflictes de gènere i pels drets d’igualtat: per la despenalització de l’avortament a l’Amèrica Llatina; contra la violència masclista; contra el segrest de dones i l’esclavisme sexual; contra la desigualtat econòmica i laboral de les dones; controvèrsies al voltant de la estratègia del col·lectiu Femen; conflictes per homofòbia, etc.

 • Conflictes interètnics i interculturals: el conflicte racial als EUA; l’avenç de l’extrema dreta i la xenofòbia a Europa; controvèrsies actuals al voltant del biaix eurocèntric dels drets humans; etc.

 • Desafiaments a l’Estat-nació i Desafiaments “democratitzadors” dins de l’Estat-nació: evolució del conflicte entre Catalunya i Espanya; la guerra a Ucraïna; l’accés al poder dels moviments socials a Espanya; les “revolucions ciutadanes” d’Equador i Bolívia, etc.

 • Protestes per la dignitat i en defensa del comú: la protesta indígena a l’Amèrica Llatina en defensa de la terra; les protestes contra l’arrabassament de la terra i els desnonaments de l’habitatge; les onades d’indignació a diferents països de l’Amèrica Llatina: Brasil, Mèxic, Guatemala, Argentina...; les protestes de diversa localització contra la privatització de recursos i de serveis socials, etc.

 • Conflictes sociambientals: les protestes per la defensa la naturalesa i contra determinades formes de desenvolupament econòmic, urbà i industrial

 • Protesta social i crisi del projecte europeu: les protestes socials i les reaccions polítiques davant dels processos migratoris, ‘entrada de refugiats i la seva desatenció; davant del deute grec; davant de les demandes de sortida de l’Euro; davant de la gestió europea dels recursos naturals; els conflictes laborals i els conflictes al voltant de les polítiques d’austeritat, etc.

 • Balanços: Cronologies i/o anàlisis de balanç del conflicte social durant l’any 2015 a regions acotades del planeta (l’Amèrica Llatina, l’Amèrica del Nord, la Unió Europea, Àsia, Europa Oriental, el Món Àrab, etc. )

 

 

Sobre el contingut, el format i l'idioma dels treballs i els articles

 

 • Sobre l’estructura i el contingut dels treballs: el text ha d’incloure, al començament, un Resum (en anglès, castellà i, si és possible, català) i, al final, una bibliografia; el desenvolupament pot ser l’elaboració de la d’un conflicte social i/o poden ser treballs d’ d’un conflicte social, o una anàlisi comparativa de dos o més casos del mateix conflicte social, o el del conjunt dels conflictes socials que ha tingut lloc durant l’any 2015 a una regió acotada (regió, continent o país).

 • El Format de text és Arial 12 (per al text principal), Arial 10 (per a notes a peu) i interlineat d’1,5 punts per al text principal i mínim o senzill per a les notes a peu.

 • La forma de citació interna és: Autor, any i pàgina

 • El format de la Bibliografia per a llibres i capítols de llibre és Autor (any): Títol, Editorial, Ciutat; per a articles de Revista: Autor (any): Títol de l’article, Revista, Ciutat i, finalment, en el cas de publicacions digitals cal incloure-hi el vincle o la pàgina web de referència

 • Els treballs que desenvolupin o incloguin Cronologies d’un conflicte cal que s’elaborin a partir de dues columnes de text diferenciades: l’una, amb el dia i el mes, i l’altra, amb l’esdeveniment destacat del conflicte a què es vulgui fer referència.

 • Idiomes: S’accepten contribucions escrites en castellà, anglès, francès o català.

 

Dates de recepció d'articles i publicació

 

 • Data límit de recepció d'articles: 15 de març de 2016

 • Data prevista de publicació de l’Anuari del Conflicte Social 2015: 25 de maig de 2016


EL CATÀLEG PROPOSAT DE TEMES DE CONFLICTE ÉS OBERT, ÉS A DIR, S’HI PODEN INCLOURE ALTRES QUE NO S’HI ENUMEREN EN LAS SECCIONS PRESENTADES I AQUESTES TENEN UN CARÀCTER PROVISIONAL (perquè poden quedar modificades després de la selecció dels articles rebuts, i els articles seleccionats seran ubicats en les diferents seccions atenent al tema o qüestió principal d’anàlisi que es prioritzi a cada article).

 

Desitgem que la proposta d’aquesta convocatòria de publicació sigui del vostre interès i esperem comptar amb la vostra col·laboració. Cordialment,

 

María Trinidad Bretones

 

Professora de la Universitat de Barcelona

www.observatoridelconflictesocial.org

 

 

 

Descarrega aquesta pàgina en format pdf

 

 

Contact Us

OSC Collaborators

Observatori del Conflicte Social

Email: occscontacto@gmail.com, mtbretones@ub.edu

Barcelona, Spain

 

Journal Clivatge: recub.clivatge@ub.edu

Anuario del Conflicto Social: recub.acs@ub.edu

fundacode

© 2014 by Observatori del Conflicte Social