top of page

Crida i Protocol per al número 4 de Clivatge

 

 

Obrim el període de recepció d'articles per a la pròxima publicació de CLIVATGE núm. 4.

 

Com ja sabeu, ens interessen fonamentalment les anàlisis sobre qüestions o fenòmens socials recents relacionats amb situacions de canvi i de conflicte social. Igualment, esperem que ens feu arribar documents que siguin testimoni d'algun moviment, plataforma o organització social, de les seves activitats reivindicatives, de protesta o d'innovació social. També esperem rebre ressenyes sobre publicacions recents connectades amb la temàtica d'aquesta revista.

 

Per a aquest número, a més, donarem prioritat a aquells treballs que s'ocupin de qüestions com:

 

  1. La crisi del projecte europeu en les seves diferents dimensions –socioeconòmica, geopolítica, de refugi i asil ara, i política en general–: les dinàmiques d'oposició i les manifestacions de desgovern com ara les mobilitzacions a favor de la sortida de l'euro, les dificultats en la gestió dels processos migratoris, els eixos de confrontació entre la UE i el govern grec, etc.

  2. Les denúncies d'injustícia i les demandes de canvi social a Amèrica Llatina.

  3. Els canvis polítics previstos (o anunciats) a Amèrica Llatina.

  4. La percepció "retardada" dels efectes socials i econòmics de la Crisi a qualsevol lloc del món.

 

Gràcies per mantenir l'interès pel nostre treball,

 

EQUIP EDITORIAL DE L'OBSERVATORI DEL CONFLICTE SOCIAL

MARÍA TRINIDAD BRETONES (Professora de la Universitat de Barcelona)

 

 

Indicacions per a la presentació formal dels articles:

 

Idioma: Indistintament en català, castellà, anglès o francès.

 

Tipografia:

a) Text en tipografia Arial 12;

b) Cites separades en el text en tipografia Arial 11;

c) Notes: al peu i en Arial 10.

 

Cites bibliogràfiques internes del text: autor-coma-espai-any-dos punts-número de pàgina; com en: (Offe, 1978:25) o (Offe i Wiesenthal, 1984:56).

 

Bibliografia al final de l’article: com a l’article de Clivatge #1 d’Antonio Hermosilla “El papel de las movilizaciones…”, pp. 24 i següents.

 

Extensió: Entre 2.000 i 20.000 paraules.

 

Nota biogràfica de l’autor o autors: Figurarà en nota al peu a la primera pàgina de text. La seva extensió aproximada serà de 2-3 línies.

 

Drets: els treballs han de ser originals i exclusius per a la publicació de l’Observatori. Si són acceptats, en faran públics i es posaran a l’abast dels lectors de manera gratuïta. L’Observatori es reserva el dret de publicar-los també en format imprès, íntegrament i amb el reconeixement dels autors i autores.

 

Per a més informació, poden consultar-se les instruccions per als autors a la següent adreça: http://revistes.ub.edu/index.php/clivatge/index).

 

El període de recepció d’articles finalitza el 20 de febrer de 2016.

 

Els originals cal remetre’ls a: mtbretones@ub.edu

 

 

Descarrega aquesta pàgina en format pdf

 

bottom of page