Observatorio del Conflicto Social

Entrevista a Silvia Federici

por Víctor Ginesta

Primera parte

Entrevista realizada por Víctor Ginesta, en Barcelona, verano de 2015.

Segunda parte

Entrevista realizada por Víctor Ginesta, en Barcelona, verano de 2015.

 

Contact Us

OSC Collaborators

Observatori del Conflicte Social

Email: occscontacto@gmail.com, mtbretones@ub.edu

Barcelona, Spain

 

Journal Clivatge: recub.clivatge@ub.edu

Anuario del Conflicto Social: recub.acs@ub.edu

fundacode

© 2014 by Observatori del Conflicte Social