Contact Us

Observatori del Conflicte Social

Email: occscontacto@gmail.com, mtbretones@ub.edu

Barcelona, Spain

OSC Collaborators

fundacode

© 2014 by Observatori del Conflicte Social