top of page

Observatori del Conflicte Social

El conflicte social

Què és el conflicte social
 

"Conflicte" implica desacord i antagonisme entre dos o pocs individus. Però, si aquest desacord és persistent i es produeix, no entre pocs individus, sinó entre moltes persones i entre grups socials, i si també podem dir que es produeixen situacions que es regeixen per "jocs de suma zero" (allò que guanya un actor és el mateix que allò que perd o no pot rebre un altre actor) llavors parlarem de conflicte social. Les definicions que podem trobar en la teoria social són moltes i variables. La nostra aproximació a aquesta qüestió és a la vegada estructural i relacional. Entenem que la part substantiva del conflicte que es dóna en una comunitat humana té orígens estructurals: està directament i indirectament relacionada amb la forma d'organització social d'aquesta comunitat (feudal, capitalista, capitalista neoliberal, capitalista totalitària, col·lectivista, burocràtica, etc.). I que, alhora, la interacció conflictiva quotidiana entre individus i grups, canvia les condicions de la determinació estructural genèrica per fer néixer i renéixer configuracions conflictives noves i canviants.

Selecció de textos

Texto #1: Robert North, "Conflicto" y "Conflicto social" entradas de la Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, David Sills (ed.), Ed. Aguilar, Madrid, 1974. Edward J. Murray, "Aspectos psicológicos"; Robert C. North, "Aspectos políticos"; Lewis A. Coser, "Aspectos sociales".

Texto #2: Salvador Aguilar, Ordre i desordre. Manual d'estructura i canvi de les societats, capítulo 6, epígrafe 6.3: "El conflicte social", pp. 174-209, Ed. Hacer, Barcelona, 2001.

Texto #3: Lewis Coser & Bernard Rosenberg, Sociological theory: a book of readings, Macmillan, Nueva York, 1964, capítulo "Cohesion and conflict".

Texto #4: Emile Durkheim, textos seleccionados de El suicidio, Akal, Madrid.

Texto #5: Karl Marx, textos seleccionados de Miseria de la filosofía, Progreso, Moscú.

Texto #6: Karl Marx, textos seleccionados de Sociologia i filosofia social (ed. T. Bottomore & M. Rubel), Ed. 62, Barcelona, 1967 (en origen: "Pròleg a la contribució a la crítica de l'economia política", 1859).

Texto #7: Georg Simmel, textos seleccionados de Conflict, The Free Press, Nueva York, 1955, pp. 13-17.

Texto #8: Max Gluckman, textos seleccionados de Custom and Conflict in Africa, Barnes & Noble, Nueva York, 1973.

Texto #9: Lewis Coser, textos seleccionados de Las funciones del conflicto social, FCE, Mexico, 1961.

Texto #10: Ralf Dahrendorf, textos seleccionados de Sociedad y libertad, Tecnos, Madrid, 1966.

Texto #11: Antonio Gramsci, textos seleccionados de Antología, compilados y traducidos al español por M. Sacristán, Siglo XXI, Madrid, 1988.

Texto #12: Robert Merton, textos seleccionados de Ambivalencia sociológica, Espasa Calpe, Madrid.

Texto #13: Robert Merton, "Social dysfunctions" (1976), capítulo 8 de On Social Structure and Science, The University of Chicago Press, 1996, Ed. P. Sztompka.

Texto #14: Robert Merton, "Social structure and anomie", capítulo 12 de On Social Structure and Science, The University of Chicago Press, 1996, Ed. P. Sztompka.

Texto #15: Seymour M. Lipset & Stein Rokkan, "Cleavage structures, party systems, and voter alignments: an Introduction", en Lipset & Rokkan (eds.), Party Systems and Voter Alignments: Cross-national Perspectives, The Free Press, Nueva York, 1967.

Texto #16: Charles Tilly, Violencia colectiva, capítulos 1 & 2, Hacer, Barcelona, 2007.

Texto #17: Albert Hirschman, "Los conflictos sociales como pilares de la sociedad de mercado democrática", en La Política, 1, Paidós, Barcelona, 1996, pp. 93-105.

Texto #18: Bronislaw Malinowski, Crimen y costumbre en la sociedad salvaje, Ariel, Barcelona, pp. 38-41, 61-64.

Texto #19: Georges Sorel, Reflexiones sobre la violencia, Alianza Ed., Madrid, pp. 137-143.

Texto #20: Barrington Moore, "Principios de la desigualdad social", capítulo 4 de Principios de la desigualdad social y otros ensayos, Hacer, Barcelona, 2005, pp. 127-154.

Texto #21: Ted Robert Gurr, Why Men Rebel, capítulos 2-3-4, Princeton University Press.

Texto #22: Lewis A. Coser, textos seleccionados de Nuevos aportes a la teoría del conflicto social, capítulos 1, 7 & 8, Amorrortu, Buenos Aires.

Texto #23: Edward P. Thompson, "The moral economy of the English crowd in the eighteenth century", en Past and Present, 50, febrero de 1971.

Please reload

bottom of page