Observatori del Conflicte Social

El conflicte social

Què és el conflicte social
 

"Conflicte" implica desacord i antagonisme entre dos o pocs individus. Però, si aquest desacord és persistent i es produeix, no entre pocs individus, sinó entre moltes persones i entre grups socials, i si també podem dir que es produeixen situacions que es regeixen per "jocs de suma zero" (allò que guanya un actor és el mateix que allò que perd o no pot rebre un altre actor) llavors parlarem de conflicte social. Les definicions que podem trobar en la teoria social són moltes i variables. La nostra aproximació a aquesta qüestió és a la vegada estructural i relacional. Entenem que la part substantiva del conflicte que es dóna en una comunitat humana té orígens estructurals: està directament i indirectament relacionada amb la forma d'organització social d'aquesta comunitat (feudal, capitalista, capitalista neoliberal, capitalista totalitària, col·lectivista, burocràtica, etc.). I que, alhora, la interacció conflictiva quotidiana entre individus i grups, canvia les condicions de la determinació estructural genèrica per fer néixer i renéixer configuracions conflictives noves i canviants.

Selecció de textos

Texto #1: Robert North, "Conflicto" y "Conflicto social" entradas de la Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, David Sills (ed.), Ed. Aguilar, Madrid, 1974. Edward J. Murray, "Aspectos psicológicos"; Robert C. North, "Aspectos políticos"; Lewis A. Coser, "Aspectos sociales".

Texto #2: Salvador Aguilar, Ordre i desordre. Manual d'estructura i canvi de les societats, capítulo 6, epígrafe 6.3: "El conflicte social", pp. 174-209, Ed. Hacer, Barcelona, 2001.

Texto #3: Lewis Coser & Bernard Rosenberg, Sociological theory: a book of readings, Macmillan, Nueva York, 1964, capítulo "Cohesion and conflict".

Texto #4: Emile Durkheim, textos seleccionados de El suicidio, Akal, Madrid.

Texto #5: Karl Marx, textos seleccionados de Miseria de la filosofía, Progreso, Moscú.

Texto #6: Karl Marx, textos seleccionados de Sociologia i filosofia social (ed. T. Bottomore & M. Rubel), Ed. 62, Barcelona, 1967 (en origen: "Pròleg a la contribució a la crítica de l'economia política", 1859).

Texto #7: Georg Simmel, textos seleccionados de Conflict, The Free Press, Nueva York, 1955, pp. 13-17.

Texto #8: Max Gluckman, textos seleccionados de Custom and Conflict in Africa, Barnes & Noble, Nueva York, 1973.

Texto #9: Lewis Coser, textos seleccionados de Las funciones del conflicto social, FCE, Mexico, 1961.

Texto #10: Ralf Dahrendorf, textos seleccionados de Sociedad y libertad, Tecnos, Madrid, 1966.

Texto #11: Antonio Gramsci, textos seleccionados de Antología, compilados y traducidos al español por M. Sacristán, Siglo XXI, Madrid, 1988.

Texto #12: Robert Merton, textos seleccionados de Ambivalencia sociológica, Espasa Calpe, Madrid.

Texto #13: Robert Merton, "Social dysfunctions" (1976), capítulo 8 de On Social Structure and Science, The University of Chicago Press, 1996, Ed. P. Sztompka.

Texto #14: Robert Merton, "Social structure and anomie", capítulo 12 de On Social Structure and Science, The University of Chicago Press, 1996, Ed. P. Sztompka.

Texto #15: Seymour M. Lipset & Stein Rokkan, "Cleavage structures, party systems, and voter alignments: an Introduction", en Lipset & Rokkan (eds.), Party Systems and Voter Alignments: Cross-national Perspectives, The Free Press, Nueva York, 1967.

Texto #16: Charles Tilly, Violencia colectiva, capítulos 1 & 2, Hacer, Barcelona, 2007.

Texto #17: Albert Hirschman, "Los conflictos sociales como pilares de la sociedad de mercado democrática", en La Política, 1, Paidós, Barcelona, 1996, pp. 93-105.

Texto #18: Bronislaw Malinowski, Crimen y costumbre en la sociedad salvaje, Ariel, Barcelona, pp. 38-41, 61-64.

Texto #19: Georges Sorel, Reflexiones sobre la violencia, Alianza Ed., Madrid, pp. 137-143.

Texto #20: Barrington Moore, "Principios de la desigualdad social", capítulo 4 de Principios de la desigualdad social y otros ensayos, Hacer, Barcelona, 2005, pp. 127-154.

Texto #21: Ted Robert Gurr, Why Men Rebel, capítulos 2-3-4, Princeton University Press.

Texto #22: Lewis A. Coser, textos seleccionados de Nuevos aportes a la teoría del conflicto social, capítulos 1, 7 & 8, Amorrortu, Buenos Aires.

Texto #23: Edward P. Thompson, "The moral economy of the English crowd in the eighteenth century", en Past and Present, 50, febrero de 1971.

Please reload

Contact Us

OSC Collaborators

Observatori del Conflicte Social

Email: occscontacto@gmail.com, mtbretones@ub.edu

Barcelona, Spain

 

Journal Clivatge: recub.clivatge@ub.edu

Anuario del Conflicto Social: recub.acs@ub.edu

fundacode

© 2014 by Observatori del Conflicte Social